W Japonii grali w ciszy

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że walking futbol to nie tylko sport. W dalekiej Japonii zainaugurowano bardzo ciekawy program medyczny „Walking football in the silence”, którego celem była wspólna gra osób słyszących z niesłyszącymi i zrozumienie jak trudno jest się porozumiewać tylko za pomocą komunikacji wizualnej.

Zajęcia odbyły się w Jokohamie i wzięło w nich udział 19 osób słyszących i niesłyszących. W trakcie spotkania rozegrano dwa mecze. Pierwszy, w którym niedozwolone było porozumiewanie się za pomocą dźwięków i drugi, w którym można było używać komend słownych. Zaobserwowano bardzo ciekawe zjawisko. Podczas gdy nie można było mówić, zawodnicy byli bardziej skoncentrowani, dużo częściej rozglądali się wokół siebie i poziom gry był lepszy.

Normalnie słyszący uczestnicy zajęć przekonali się jak trudno jest nawiązać komunikację bez słów i zgodnie stwierdzili, że od tego momentu zupełnie inaczej będą postrzegali osoby niesłyszące.

Organizatorem zajęć był jeden z japońskich promotorów walking futbolu Yasuo Suzuki

PARTNERZY